Ecke Herrnhuter Weg, U-Bahnhof Karl-Marx-Strasse 52.4757,13.4396()